Privacy

Privacyverklaring “Bergland Immobilien Austria”

Uw privacy is belangrijk voor ons bij Bergland Immobilien Austria. We gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend om uw account te beheren, onze diensten aan u te leveren en om u te informeren over onze diensten, voor zover U hiertoe toestemming hebt verleend. We hechten veel waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij verzamelen wanneer u van onze diensten gebruikmaakt, waarom we deze gegevens nodig hebben en hoe we deze gebruiken.

Onze diensten

Bergland Immobilien Austria richt zich op de verkoop- en aankoopactiviteiten van horeca-gerelateerde vastgoed objecten. Hiertoe worden gerichte verkoop- en aankoop activiteiten toegepast binnen de Europese Unie. De dienstverlening betreft het verkoop- en aankoop traject in de breedste zin van het woord.

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

We hebben bepaalde persoonsgegevens nodig om u de best mogelijke dienstverlening te kunnen aanbieden en om u te informeren over onze diensten en activiteiten. Sommige van deze gegevens geeft u direct, bijvoorbeeld wanneer u reageert op een advertentie op onze website of aangesloten portalen, zoals “Oostenrijk Wonen, “Huis en Aanbod” e.d.. Daarnaast ontvangen we bepaalde persoonsgegevens indirect via Facebookacties e.d.

Wanneer op een of andere wijze van onze diensten gebruikmaakt, verwerken we de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • Aanhef (Dhr./Mevr. etc.);
 • E-mailadres;
 • Uw mobiele nummer;
 • Uw woonadres;
 • Geboortedatum en plaats (indien van toepassing)
 • Burgerservicenummer (indien van toepassing)
 • Paspoort- of ID nummer (indien van toepassing)
 • Bedrijfsnaam (indien van toepassing);
 • Bedrijfsregistratienummer (indien van toepassing).
 • Financiële gegevens (Indien van toepassing).Derde PartijenWe ontvangen ook informatie van derde partijen waarmee wij samenwerken. Hoewel onze partners kunnen wijzigen, zijn dit met name:
 • Collega Makelaars in binnen- en buitenland.
 • Accountantskantoren in binnen- en buitenland
 • Banken in binnen- en buitenland

Hoe gebruiken we Uw persoonsgegevens?

We gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, en waar van toepassing, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. We gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Uitvoering van de overeenkomsten. We verwerken uw persoonsgegevens om makelaarsgerichte diensten van uw keuze te leveren. Zo gebruiken wij deze informatie om informatie te kunnen verstrekken omtrent te koop zijnde objecten in Oostenrijk. Aankoopbegeleiding te kunnen uitvoeren. Onderhandelingen te kunnen voeren omtrent aankoop. Het opstellen van voorlopige en definitieve (koop)contracten. Het regelen van financieringen en overige aankoop gerelateerde activiteiten.

Klantcontact en communicatie. We gebruiken uw gegevens om in verband met onze dienstverlening met U te communiceren via e-mail, sms-berichten of andere elektronische media.

Marketing. We willen u graag via e-mail, sms of andere elektronische media op de hoogte houden van onze diensten, of die van collega- bedrijven

U hebt het recht om u te allen tijde af te melden voor deze informatievoorziening.

Wettelijke verplichtingen. We kunnen uw informatie verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld het bijhouden van een administratie of om te voldoen aan legitieme verzoeken van bevoegde autoriteiten (bijvoorbeeld politie/justitie).

Met wie delen we uw persoonsgegevens?

We delen uw persoonsgegevens slechts met derden, indien sprake is van een aankoop gerichte actie, zoals het plannen van een bezichtiging, afspraken maken met de verkopende partijen, afspraken maken met aankoopgerichte instanties zoals, Gemeentes, Accountants, Advocaten, Notarissen en dergelijke.

We delen uw gegevens:

• Voor zover nodig uitsluitend om onze bedrijfsactiviteiten uit te kunnen voeren, onze diensten te verlenen en mogelijk te maken.

Waar worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt door ons personeel op onze kantoren.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist. Indien uw account gedurende 18 maanden niet gebruikt is , markeren we deze in onze database als ‘inactief’. In dat geval maken we niet langer actief gebruik van uw accountinformatie bijvoorbeeld om U over onze producten en diensten te informeren. Uw account wordt dan gearchiveerd zodat u het op ieder gewenst moment weer kunt heractiveren, mocht u in de toekomst opnieuw van onze diensten gebruik willen maken. Indien u uw account wilt opzeggen, vragen we u dit via een mail te laten weten.

Na opzegging verwijderen we uw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging, maar met uitzondering van de informatie die we wettelijk verplicht zijn te bewaren. Wij zijn bijvoorbeeld wettelijk verplicht gegevens zoals kopieën van facturen gedurende zeven jaar te bewaren.

Vragen en klachten

Indien u vragen hebt over de wijze waarop we uw persoonsgegevens gebruiken, kunt u contact met ons opnemen via: info@johnroks.nl.

Indien u het gevoel hebt dat een probleem niet afdoende is geadresseerd, hebt u ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verantwoordelijke entiteit:

Bergland Immobilien Austria
Oosterweg 17, 6301 PX Valkenburg
KvK nr; 14635353
ATU nr; 72103519
Tel: 0031624337446

Site gebouwd met WordPress.com.

Omhoog ↑